GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kunskapsguiden – för dig som arbetar med hälsa, vård & omsorg

Kunskapsguiden ges ut av Socialstyrelsen. Det är en webbplats som innehåller rapporter och mycket annat material från bland andra FoU i Väst/GR.

Kunskapsguiden är en nationell plattform som samlar befintlig och ny kunskap inom områdena evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. Kunskapsguiden ska ge dig bästa tillgängliga kunskap samt stöd och vägledning i din yrkesroll.

​​Syftet med Kunskapsguiden är att underlätta kunskapsstyrning, kunskapsspridning och kunskapsinhämtning samt att främja personal på alla nivåer som arbetar med hälsa, vård och omsorg att använda den mest aktuella kunskapen och de bästa metoderna och modellerna.

Vem står bakom Kunskapsguiden.se?

Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med:

  • Folkhälsomyndigheten
  • Läkemedelsverket
  • Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU
  • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV


Några av FoU i Väst/GR:s senaste rapporter återfinns på Kunskapsguiden:

Livslust, linfrön och lasix 4 – studiematerial kring äldres läkemedelsbehandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Onödig slutenvård av sköra äldre – en kunskapsöversiktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

"Skör och äldre – vad händer med tänder?" Tandvårdskontakter och munhälsa hos äldre med stort omvårdnadsbehov.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Besök Kunskapsguiden

Du hittar Kunskapsguiden härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2015-03-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund