GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Konferens om ungas situation och strategiskt arbete i ungdomsfrågor

Under 2013 har sex GR-kommuner frågat ungdomar i respektive kommun hur de ser på sin situation. På en konferens den 6 maj diskuteras resultatet.

Ale, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Mölndal och Tjörn har under hösten 2013 genomfört den så kallade Lupp-undersökningen bland sina högstadie- och gymnasieelever. Luppundersökningen är ett nationellt enkätverktyg som Ungdomsstyrelsen erbjuder landets stadsdelar, kommuner och regioner för att följa upp den lokala ungdomspolitiken. Undersökningen har genomförts i samarbete med GR/FoU i Väst, som har gett kommunerna stöd i planering, genomförande och analys. GR tar också fram sex lokala rapporter samt en regional analys av mönster och skillnader i regionen.

Underlag för dialog
Resultaten är ett viktigt underlag för dialog med såväl ungdomarna själva som olika berörda verksamheter. Undersökningen bidrar på flera sätt till inspiration och strategisk planering i det lokala utvecklingsarbetet.

Senast uppdaterad: 2015-04-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund