GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Konferens om psykisk ohälsa och missbruk bland äldre

En åldrande befolkning i kombination med ökad psykisk ohälsa och missbruk bland äldre ställer ökade och nya krav. Vad vet vi om psykisk ohälsa och missbruk bland äldre? Och hur gör vi egentligen?

Konferensen är uppdelad på två heldagar i Göteborg, den första 24 september på temat ”Vad vet vi?” och den andra 19 november i form av erfarenhetsutbyte med fokus ”Hur gör vi?”.

Utdrag ut programmet 24 september:

 • Hur levnadsvanor och samhällets strukturer påverkar åldrandet
  Ett historiskt perspektiv från H70-studien och hur det ser ut idag.
  Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för AgeCap

 • Livsleda och psykisk ohälsa hos äldre
  Om att möta äldre med tecken på psykisk ohälsa.
  Susanne Rolfner Suvanto, fil. mag., leg. sjuksköterska och författare

 • När äldreomsorgen möter äldre med alkoholproblematik – dilemman och utmaningar
  Hur kan vi uppnå ett värdigt åldrande för personer med missbruksproblem?
  Evy Gunnarsson, professor vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

 • Rehabiliterings roll vid missbruk
  Pågående forskning där sjukgymnastens roll beskrivs och vad hen kan bidra med.
  Madeleine Olofsson, leg. sjukgymnast

 • Från kaos till ”ordning och reda”
  Utifrån ett liv med psykisk ohälsa och missbruk.
  Calle Svensson, ambassadör Hjärnkoll

Konferensen genomförs i samverkan mellan FoU i Väst/GR, Kommun och sjukvår Samverkan i Göteborgsområdet samt Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA).

Senast uppdaterad: 2016-05-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund