GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kompetensutveckling kring mottagandet av nyanlända vuxna samt ensamkommande barn och unga

GR erbjuder en rad kurser, föreläsningar och utbildningar inom detta område.

kompetensutveckling nyanlända ensamkommande

Och ännu fler planeras.

Våra aktiviteter vänder sig till olika målgrupper: personal och beslutsfattare inom skola, socialtjänst, boenden, gode män med flera.

Klicka på länken för att ta del av vårt kursutbud:


Senast uppdaterad: 2016-12-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund