GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kompetensutveckling för personal som stöttar personer med funktionsnedsättning för att de ska närma sig, få och behålla ett arbete.

Om detta handlar ESF-projektet GRAF.

En mängd aktiviteter pågår inom ramen för projektet.

Under våren bär det av på resor till Italien och Irland. Till Recanati, Italien åker man för att ta del av kooperativa verksamheter inom jordbruk och turistnäring samt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Till Dublin, Irland åker man för att medverka på ”Job shadow day” ett arrangemang som syftar till att öka möjligheten till arbete och minska fördomar kring personer med funktionsnedsättning. 

Senast uppdaterad: 2015-01-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund