GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården

Den 18 september arrangerar GR en konferens kring utvecklingsarbete och handlingsplaner på nationell och regional nivå gällande den sociala barn- och ungdomsvården.

Medverkar gör Cecilia Grefve, nationell samordnare för social barn-och ungdomsvård samt Kjerstin Bergman och Åsa Furén Thulin, SKL, ansvariga för den nationella handlingsplanen barn och unga. Dessutom presenteras en lägesrapport från regionalt och lokalt utvecklingsarbete. Efter presentationerna följer samtal och reflektion.

Arrangemanget är en aktivitet inom handlingsplanen för kompetens och stabilitet inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunerna.


Tryggare organisering, tryggare barn?

I maj arrangerade GR workshopen Tryggare organisering, tryggare barn? om Mölndals stads arbete med att hitta ett hållbarare sätt att jobba inom barn- och ungdomsvården. Dokumentation från den dagen finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad: 2015-06-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund