GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården

Cecilia Grefve, nationell samordnare och Kjerstin Bergman, SKL är två av de medverkande på vår temakonferens den 9 november. Boka in datumet redan nu!

Cecilia Grefve presenterar uppdraget som nationell samordnare sedan våren 2015 och erfarenheter av drygt 50 kommunbesök.

Kjerstin Bergman presenterar arbetet med den nationella handlingsplanen ”stärkt skydd för barn och unga”.

Under dagen presenteras också lokala exempel.


Boka in datumet redan nu!

Programmet för den 9 november beräknas vara klart i september månad och publiceras då på vår webbplats.

  1. Flyer: Tema kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården den 9 november 2016PDF

 


Kontaktpersoner på GR: Elisabeth Bejier och Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2016-05-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund