GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården - tryggt och säkert för barn och unga

Vi har platser kvar till detta högaktuella seminarium den 22 november!

Utgångspunkten för seminariet är regeringens avsikt att under 2013-2016 stödja ett långsiktigt utvecklingsarbete av personalens kompetens inom den sociala barn- och ungdomsvården. Ytterligare utgångspunkt är Socialstyrelsens åtgärdsprogram om Trygghet och säkerhet för barn och unga i socialtjänsten.

Målgrupp för seminariet är i första hand socialsekreterare och chefer med ansvar för myndighetsutövning.

Obs! Några av er som försökt anmäla er till seminariet har fått ett meddelande från vårt bokningssystem om att seminariet är fullt. Men det finns platser kvar och felet är nu åtgärdat.

Så varmt välkomna med er anmälan!

» Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2013-12-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund