GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården

Den 18 september besökte den nationella samordnaren för social barn- och ungdomsvård Göteborgsregionen. Hon deltog i en konferens som GR arrangerade, som också handlade om SKL:s handlingsplan inom det här området samt hur vi jobbar regionalt och lokalt. Nu finns det en sammanfattning i ord & bild av konferensen. 

Senast uppdaterad: 2015-09-29 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund