GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kameran som verktyg för delaktighet och demokrati

Hur kan vi med kamerans hjälp skapa möjlighet att påverka samhället och ta tillvara kunskaper och erfarenheter hos unga och äldre?

FoU i Väst/GR bjuder tillsammans med Göteborgs Stad Centrum in till en inspirerande dag den 12 november om hur vi med film och bilder kan skapa en ökad delaktighet och livskvalitet. Du får se filmer gjorda av förskola, skola och träffpunkter för äldre, genom generationsmöten och var för sig samt ta del av metoder och processer i arbetet med filmerna.

Mer information & anmälanSenast uppdaterad: 2015-09-24 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund