GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Jobbskuggningsdag i Stenungsund den 22 april

Ett tillfälle för arbetsplatser och personer med funktionsnedsättning att möta varandra. Jobbskuggningsdagen genomförs samtidigt i bland annat Irland och Finland.

Jobbskuggning är ett sätt att introducera arbetsplatser och personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa för varandra.

Arbetsplatserna får möjlighet att öka sin kunskap om funktionsnedsättning och motverka stigmatisering samtidigt som personer med funktionsnedsättning får testa på och lära känna olika yrken och arbetsplatser.

Förra året arrangerades en jobbskuggningsdag i Stenungsunds kommun inom ramen för GRAF-projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nu finns det en film som handlar om den dan då 14 jobbskuggare och 15 arbetsplatser deltog:

Vill du veta mer?

Kontakta Majlis Eklund i Stenungsunds kommun.

Senast uppdaterad: 2015-02-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund