GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Information och utbildning kring gemensam informationsstruktur

Västkom bjuder in till en dag som handlar om gemensam informationsstruktur i kommunernas vård- och omsorgsverksamheter. Socialstyrelsen medverkar under denna dag som äger rum den 14 oktober.

Var: Göteborg, Burgården

När: 14 oktober

Målgrupp: Dokumentationsansvariga i kommunerna till exempel socialt ansvariga samordnare (SAS), BBIC-ansvariga, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) samt övriga som är intresserade.

Syfte med dagen:

  • Att öka kunskapen kring gemensam informationsstruktur (GI) i kommunernas vård- och omsorgsverksamheter.
  • Att medvetandegöra när och hur de olika delarna i GI ska användas.
  • Att öka kunskapen om nyttan och möjligheten med att använda GI.
  • Att skapa intresse och vilja hos några personer om att fördjupa sig i olika delar av GI för att sedan kunna bilda nätverk för att kunna stötta kommunerna samt vara en samtalspart till Socialstyrelsen.


Senast uppdaterad: 2015-09-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund