GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Implementering av evidensbaserade metoder svårt men möjligt!

Den 20 oktober arrangerade GR tillsammans med psykiatrisamordningen i Göteborg en temadag om möjligheten för personer med funktionsnedsättning att närma sig, få och behålla ett arbete.

Fokus under den här dagen var metoden IPS som står för ”Individual Placement and Support” och är en evidensbaserad form av Supported Employment för målgruppen personer med svår psykisk ohälsa. I vetenskapliga utvärderingar har IPS visat de bästa resultaten i jämförelse med andra stödformer.

Under dagen föreläste Dr Rachel Perkins från Storbritannien om sina erfarenheter av IPS samt om hur man kan implementera metoden.

Därefter presenterade Magnus Bergmark, doktorand vid Umeå Universitet studien Implementeringen av nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni – exemplen IPS och ACT.

Temadagen besöktes av drygt 200 personer och har bäring på ett flertal projekt där GR varit involverade under de senaste åren, tex, GRAF, DISA och IT-Piloterna. GR har även ansökt medel ur Europeiska Socialfonden för projekten Funkar och GR Attityd som även de fokuserar på området och om medel beviljas startar under våren 2016.


Filmad föreläsning med Rachel Perkins

I mars 2014 var Rachel Perkins i Göteborg och föreläste på temat psykisk ohälsa och arbete. Se den filmade föreläsningen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktperson på GR: Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2015-10-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund