GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur vill morgondagens seniorer bo?

Det kan du läsa om i den här tidningen – beställ den (kostnadsfritt) eller ladda ner! Du får bland annat möta framtidsforskaren Thomas Fürth som pekar ut 10 viktiga trender och berättar om Platslowpyramiden.

Du kan också läsa om behovet av äldreomsorg och boende för äldre år 2025, utifrån ett arbete som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort.

Dessutom hittar du mer information om projektet DIABAHS - Dialog Bygg Hållbart för Seniorer.


Samarbete mellan Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik och FoU i Väst/GR

Tidningen gjordes i samband med en konferens i våras som anordnades av FoU i Väst/GR och Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik.

Konferensen var en framtidsspaning på temat Hur vill morgondagens seniorer bo?


Hur vill du läsa tidningen?

Ladda ner som PDF: Hur vill morgondagens seniorer bo?PDF

Beställ pappersexemplar av tidningen (gratis): Mejla Cecilia Kaan och ange namn och postadress samt hur många ex av tidningen du önskar.

Senast uppdaterad: 2018-06-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund