GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur skapar vi tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster för ett hållbart samhälle?

På den Västsvenska arenan i Almedalen kommer vi att berätta om arbetet med att etablera utvecklings- och innovationscentrumet AllAgeHub.

Vi står inför stora utmaningar gällande anpassning av befintliga boenden och nybyggnation, för att funktionsnedsatta och äldre ska ha möjlighet att leva ett självständigt och gott liv. Behovsanpassade välfärdstekniktjänster i hemmet kan möjliggöra till ökat kvarboende för fler.

Elva GR-kommuner och ytterligare elva aktörer inom akademi, offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv har tillsammans med GR och Johanneberg Science Park tagit initiativ till att etablera ett utvecklings- och innovationscenter i Göteborg som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att personer med funktionsnedsättning i alla åldrar kan leva självständiga och trygga liv – AllAgeHub.

AllAgeHub ska länka samman yrkesverksamma, politiker, medborgare, företag, studenter och forskare för att tillsammans skapa lösningar på gemensamma samhällsutmaningar genom att stötta utvecklings- och innovationsprocesser som svarar mot användarnas behov. Centrumet kommer att erbjuda såväl en labbmiljö som testbäddar i vanliga lägenheter och särskilda boenden. AllAgeHub ska ge samlad kompetens kring tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster genom att vara en fysisk och webbaserad inspirationsmiljö samt erbjuda kurser och konferenser.


Medverkande

Mats Bergh, vd, Johanneberg Science Park
Göran Havert, affärsutvecklingschef, Johanneberg Science Park
Mariette Hilmersson, vd, AB Framtiden
Kerstin Karlsson, chef senior göteborg, Göteborg Stad
Jonas Ransgård, ordförande (M), Göteborgsregionens kommunalförbund
Henriette Söderberg, styrkeområdesledare samhällsbyggnad, Chalmers tekniska högskola
Christina Tallberg, ordförande, PRO-Pensionärernas Riksorganisation
Eva-Lena Albihn, vice vd, Business Region Göteborg

 

Vill du veta mer?

  1. Mer information om AllAgeHub

  2. Västsvenska Arenan i Almedalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2016-05-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund