GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur ser vi på vår gemensamma framtid i Göteborgsregionen?

Närmare 200 fullmäktigeledamöter samlades på Svenska Mässan den 19 mars för att reflektera kring resultatet av de rådslag om Uthållig tillväxt som genomförts under hösten och våren i GRs 13 medlemskommuner. Syftet är att föra det gemensamma samtalet kring regionens möjligheter och utmaningar ett stegvidare och ytterligare förstärka kommunernas delaktighet i regionens utveckling.
Här kan du ta del av dokumentation från rådslagskonferensen.PDF

Senast uppdaterad: 2013-10-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund