GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur kan vi utforma morgondagens omsorg och skapa samordning i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem?

GR och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys arrangerade den 16 september ett dialogseminarium på detta tema.

Inbjudna var GR:s nätverk för social-, äldreomsorgs- och hälso- och sjukvårdschefer samt representanter från Västra Götalandsregionen.

Syftet med dialogmötet var att presentera och diskutera resultaten i två rapporter och samtidigt ta del av våra kunskaper och erfarenheter.


Ladda ner material från dagen

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presentation:

  1. Hur kan vi utforma morgondagens omsorg och skapa samordning i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem?PDF

Senast uppdaterad: 2018-03-02 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund