GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur kan vi stötta unga vuxna med psykisk sjukdom till ökad aktivitet, studier och arbete?

Samordningsförbundet DELTA bjöd tillsammans med FoU i Väst in till dialogmöte på temat Hur kan vi stötta unga vuxna med psykisk sjukdom till ökad aktivitet, stu­dier och arbete den 12 maj.

Många unga vuxna med psy­kiska sjukdomar känner sig inte redo att börja arbeta och behö­ver stöd innan de klarar av att ta det steget. Men hur hittar man en fungerande balans mellan de ungas behov och myndigheter­nas möjligheter och begräns­ningar? Syftet med dagen var att erbjuda möjlighet till reflektion och dialog mellan företrädare från arbetsförmedlingen, för­säkringskassan, primärvården, psykiatrin, kommuner och brukarorganisationer samt att identifiera hållbara lösningar för målgruppen. Här kan du ta del av en dokumentation från dagenPDF.

DISA är en verksamhet inom samordningsförbundet DEL­TA som stärker aktivitets- och arbetsförmågan hos unga vuxna med psykisk sjukdom och aktivitetsersättning från försäk­ringskassan. Nordens Välfärdscenter, som lyder under Nordiska minister­rådet, kommer under hösten 2015 att publicera en rapport som lyfter ”best practice” inom arbete med unga vuxna som lider av psykisk ohälsa. Två verksamheter i respektive nordiskt land har valts ut som goda exempel och DISA är ett av dessa. De har också skrivit om dialogmötet som du kan läsa härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson på GR:Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2015-06-02 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund