GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur kan vi med kamerans hjälp skapa möjlighet att påverka samhället och ta tillvara kunskaper och erfarenheter som finns hos alla medborgare?

Ruben Östlund, Kalle Boman, Linda Sternö, ungdomar, seniorer samt personal i skola och äldreomsorg föreläser om kameran som verktyg för delaktighet och demokrati. Välkommen till Bio Roy den 12 november!

Kom och låt dig inspireras och ta del av ett fullspäckat program på Bio Roy med föreläsningar och filmer.

  • Hur vi med film och bilders kraftfulla potential skapar ökad delaktighet, livskvalitet
  • Filmer som gjorts på förskolor, skolor och träffpunkter för äldre, var för sig och tillsammans i generationsmöten
  • Föreläsningar som beskriver metoder och processer i arbetet med filmerna

Arbetet med film i förskola, skola och äldreomsorg har pågått i Göteborgs Stad Centrum i samarbete med Akademin Valand sedan 2014. De står tillsammans som arrangörer av dagen.

Den här dagen vänder sig till verksamma i förskola, skola, kultur, fritid och äldreomsorg. Till lärare och studenter vid högskola och universitet och alla andra som är intresserade är välkomna.


Föreläsare

Ungdomar, seniorer, personaliskola och äldreomsorg visar film och berättar om sitt arbete.

Linda Sternö, universitetslektor och kursansvarig för magisterprogrammet och den fristående kursen Kameran som verktyg för lärandesamt projektledare för Barnfilmskolan.

Ruben Östlund och Kalle Boman (professorer på Akademin Valand i ämnet film samt verksamma inom filmområdet) kommer att prata om sitt nya projekt Rutan som är en fysisk frizon där tillit och omsorg råder, där alla har samma rättigheter och skyldigheter utan åtskillnad.


Du deltar kostnadsfritt!

Senast uppdaterad: 2015-06-09 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund