GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur kan vi förbättra stödet till föräldrar till barn med funktionsnedsättning?

Välkommen till en kostnadsfri konferens för alla yrkesverksamma som möter föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Konferensens innehåll

  • Vilket stöd erbjuder samhället till föräldrar till barn med funktionsnedsättning?
  • Hur fungerar stödet idag?
  • Vad skulle kunna göras för att förbättra det?

Projektet RiFS (Riktat föräldrastöd) har sökt svar på dessa frågor genom att ställa frågor till såväl föräldrar som berörda personer inom bland annat socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola. Projektet har också undersökt hur man i praktiska projekt kan utveckla stödet, öka tillgängligheten och förbättra samverkan.

Under dagen presenteras de viktigaste forskningsresultaten och du bjuds in till en diskussion mellan yrkesverksamma, beslutsfattare och engagerade föräldrar.


Preliminärt program, torsdagen den 15 maj 2014

  • De viktigaste resultaten ifrån RiFS-projektet (RiFS forskargrupp)
  • Rapporter från pågående utvecklingsprojekt
  • Att genomföra förändring – vad behövs och vad försvårar? Reflektioner från arbetet med utvecklingsprojekten (RiFS forskargrupp)
  • Föräldrars perspektiv på RiFS-projektet (Föräldrar som medverkat i RiFS-projektets referensgrupp)
  • Hur tar vi vara på erfarenheterna från RiFS-projektet? (Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, Folkhälsomyndigheten och Tomas Martinsson, kommunalråd)

Läs merPDF

Senast uppdaterad: 2014-02-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund