GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur kan vården och omsorgen möta behoven hos äldre migranter?

Läs en intervjustudie med äldre personer från västra Balkan och Finland om sociala nätverk och nätverksskapande. Och missa inte vårt seminarium den 20 maj.

Syftet med intervjustudien var att undersöka hur äldre migranter etablerar och upprätthåller sociala nätverk med ett särskilt fokus på vilka möjligheter och hinder de upplever när det gäller att skapa sociala nätverk samt hur de ser på det sociala nätverkets betydelse i framtiden.

Några av resultaten som redovisas i rapporten är att socialt nätverksskapande är en dynamisk process för den heterogena gruppen äldre migranter i Sverige. Rapporten visar på olika aspekter av att knyta nya kontakter och hur olika mötesplatser kan generera ett utbyte av stöd mellan olika individer.

Studiens resultat bidrar med kunskap om hur olika aktörer kan tänka när nya sociala träffpunkter och arenor skapas.


Ladda ner


Seminarium: Hur kan vården och omsorgen möta behoven hos äldre migranter?

Hur kan vården och omsorgen bli bättre på att möta behoven hos äldre migranter? Går det verkligen att tala om äldre utlandsfödda som en homogen grupp? Äldre utlandsfödda är underrepresenterade inom offentlig sjukvård och äldreomsorg trots att det finns en större rapporterad ohälsa bland gruppen.

Syftet med dagen är att problematisera och utmana föreställningar kring äldre migranters behov av och förväntningar på vård och omsorg. Under dagens ges korta föreläsningar kring olika teman varvat med utrymme för dialog mellan deltagarna.

Seminariet vänder sig till förtroendevalda, chefer och personal inom äldreomsorgen och förebyggandeenheter.

Senast uppdaterad: 2015-03-21 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund