GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur kan man rusta nyutexaminerade socionomer för arbete inom socialtjänsten? Hur får man dem att vilja arbeta med myndighetsutövning?

Om detta handlade pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion för socionomer i Göteborgs Stad.

Många socionomer startar sin karriär med att arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänsten men de flesta söker sig vidare under karriärens gång.

Detta är bakgrunden till att Göteborgs Stad beslutade sig för att genomföra pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion för socionomer i Göteborgs Stad (TPY).

Projektet gick ut på att fem nyutexaminerade socionomer under sitt första år efter examen arbetade fyra dagar per vecka inom socialtjänstens myndighetsutövning. De fick handledning och roterade runt inom funktionshinderverksamhet, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg/hemsjukvård. Samtidigt läste de magisterutbildningen i socialt arbete på halvfart.

FoU i Väst har utvärderat projektet.

Ladda ner utvärderingsrapporten härPDF.

Senast uppdaterad: 2014-01-24 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund