GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur kan EU-samarbetet stödja och utveckla mottagande och integration av nyanlända?

Vi har några platser kvar till vår EU-frukost om inkludering på arbetsmarknaden torsdagen den 3 mars. Arrangemanget är kostnadsfritt men vi vill att du anmäler dig.

Sverige och Europa har idag en ökad inflyttning av personer på flykt. Med gemensamma och relevanta insatser kan vi tillsammans bidra till deras etablering i arbetslivet och inkludering i samhället.

Sveriges regionalpolitik samt politik på arbetsmarknads- och utbildningsområdet speglar EU:s målsättningar och de omsätts i praktisk handling i Västsverige och Göteborgsregionen genom olika satsningar och EU-projekt.

Göteborgs Stad och GR bjuder därför in till en EU-frukost för att belysa arbetet som sker på lokal och regional nivå med nyanlända, ett praktiskt exempel från EU-projektet Integration Halland, men vi kommer också att ge ett perspektiv från Bryssel och arbetet på europeisk nivå.

Tid & plats
Torsdag 3 mars, kl 08.30–10.00 på Göteborgs Stadsbibliotek. 

Arrangörer
Göteborgs stadsledningskontor (internationella avdelningen) och GR.

Kontaktpersoner
Anita Tóth, GR och Marie Svensson, Göteborgs Stad

Anmälan
Vi har några platser kvar så det går fortfarande bra att anmäla sig! Arrangemanget är gratis men vi vill att du anmäler dig via länken nedan senast den 1 mars. Välkommen!

  1. Mer information & anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2016-02-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund