GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur kan den palliativa vården förbättras med stöd från Svenska Palliativregistret?

Det var temat på FoU i Väst/GR:s tredje seminarium om palliativ vård och omsorg. Nu kan du ladda ner bildspel från seminariet.

Monika Eriksson från Svenska Palliativregistret berättade om registrets syfte och grundtanke, om vad registret kan bidra med och hur ett arbete med registret kan se ut.

Deltagarna kom från olika kommuner och verksamheter, med olika erfarenhet av registret och kunde därför utbyta tips och erfarenheter under seminariet.


Senast uppdaterad: 2014-03-05 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund