GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur kan den palliativa vården förbättras med stöd av Svenska Palliativregistret?

FoU i Väst bjuder in till ett halvdagsseminarium den 19 februari 2013.

Med anledning av det nationella vårdprogramet och kunskapsstödet kring palliativ vård och omsorg anordnar FoU i Väst en seminarieserie som behandlar olika aspekter av palliativ vård och omsorg med syfte att uppmärksamma området och bidra till kunskapsspridning.

Det tredje seminariet handlar om hur den palliativa vården kan utvecklas med stöd av Svenska Palliativregistret.  

Monika Eriksson från Svenska Palliativregistret berättar om registrets syfte och hur det kan användas som verktyg för att förbättra den palliativa vården och omsorgen.  

Vi får ta del av resultat från kommunerna i Göteborgsregionen samtidigt som det ges utrymme för dialog, reflektion och erfarenhetsutbyte under seminariet.

Senast uppdaterad: 2013-12-19 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund