GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hitta rätt blir webbutbildning

Hitta rätt – ett grundläggande material som vänder sig till ensamkommande ungdomar – ska nu bli webbutbildning. Utbildningen kommer att rikta sig till boendepersonal och socialsekreterare som arbetar med ensamkommande ungdomar. Den kommer att innehålla generell kunskap om vad Hitta rätt är samt en fördjupande del om att utbilda kollegor i Hitta rätt. Syftet med utbildningen är att utbilda utbildare. Webbutbildningen lanseras i början av 2016.

Hitta rätt har tagits fram och ägs av Göteborgs Stad men eftersom efterfrågan är så stor låter man socialtjänst och boende för ensamkommande ungdomar i hela Sverige ta del av materialet. Läs mer på informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta rätt uppkom då man såg ett behov av att systematisera det grundläggande lärandet gällande praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling i boenden för ensamkommande ungdomar för att kunna skapa förutsättningar för en lyckad integration. Men också för att kunna kvalitetssäkra arbetet.

Utgångspunkten är att göra ungdomarna mer delaktiga i sin utveckling mot ett mer självständigt liv. Materialet utgår från BBIC (Barns Behov I Centrum, det system Socialstyrelsen rekommenderar och som används nationellt för utredning, planering och uppföljning i den sociala barn- och ungdomsvården).

Projektet sker i samverkan med Social resursförvaltning, Göteborgs Stad, och finansieras genom § 37-medel från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Läs mer om tidigare arbete med Hitta rätt här.

Kontaktperson på GR: Sandra Goll-Rasmussen Nielsen

 

Senast uppdaterad: 2017-08-24 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund