GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hitta din kurs till hösten

Det ensamkommande barnet – vem bär ansvaret, kompetensutveckling inom missbruksområdet, rehabilitering med teknikens utmaningar och möjligheter och smärta hos äldre – varför är det komplext och vad bör man tänka på är några av höstens kurser. Läs mer i vårt nyhetsbrev.  

Här kan du ta del av nyhetsbrevet med ett urval av höstens kurser.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, anmäl dig här!

vår kurssidalänk till annan webbplats kan du även prenumerera på kursnytt inom varje ämnesområde.

Senast uppdaterad: 2017-06-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund