GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Handledning för jämställdhet och jämlikhet i projekt

Hur kan ett utvecklingsprojekt leda till mer jämställda och jämlika villkor för dess målgrupp? Och vad innebär egentligen jämställdhet och jämlikhet? Nu finns en helt ny handledning.

Handledningen vänder sig till dig som arbetar i utvecklingsprojekt inom offentlig sektor och är ett resultat av nästan tre års arbete i tre olika projekt som Göteborgsregionens kommunalförbund har drivit: Nya GRannar, Plug In och College Väst.

Projekten har varit delfinansierade av Europeiska socialfonden (ESF) och har därför haft krav på sig att genomsyras av vad ESF benämner som jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Handledningens första del består av definitioner av begreppen jämställdhet och jämlikhet samt beskrivningar av ojämställdhet och ojämlikhet. I den andra delen ligger fokus på hur projektgrupper mer praktiskt kan arbeta för att sätta fokus på jämställdhet och jämlikhet.

  • Ladda ner handledningen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Läs mer om de tre ESF-projekten här: Nya GRannaröppnas i nytt fönster, Plug Inlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, College Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontaktperson på GR: Thomas Lidén

Senast uppdaterad: 2018-05-03 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund