GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Handbok för utvärderingsverkstäder

En skrift från Nätverket för utvärderingsverkstäder (Nuv).

Utvärderingsverkstäder är en arbetsform där professionella inom olika välfärdsverksamheter möts för att under kollegiala former genomföra utvärderingar, och samtidigt lära mer om utvärdering generellt.

Arbetssättet har under sina drygt tio år praktiserats och utvecklats i olika miljöer knutna till FoU-enheter och högskolor.

I denna handbok är syftet att samla och beskriva konkreta erfarenheter från olika utvärderingsverkstäder, som en hjälp för den som vill pröva arbetssättet för första gången, men också för att dela kunskaper och ge praktiska tips till alla som arbetar med utvärderingsverkstäder.

Ladda nerPDF


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund