GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Halvvägs till en doktorsavhandling

Tisdagen den 13 oktober försvarar Elaine McHugh sin licentiatavhandling om föräldrautbildningsprogrammet PYC (Parenting Young Children). Programmet används tillsammans med föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar.

Elaine McHugh är doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. I sitt avhandlingsarbete studerar hon implementering av PYC och undersöker olika utbildningsmetoder och organisatoriska faktorer som kan underlätta respektive försvåra implementeringsprocessen.

Licentiatavhandlingen heter Implementing a program for parents with intellectual disability: Peer support as an interactive support system.

Alla intresserade är varmt välkomna till Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet tisdagen den 13 oktober kl 13!


Om PYC

Föräldrautbildningsprogrammet PYC används tillsammans med föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar som har barn yngre än sju år. Syftet med detta föräldrastöd är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till omvårdnad och samspel med barnet. Programmet används i hemmet eller i hemliknande miljöer.


Vill du veta mer?

Föräldrautbildningsprogram pyc parenting young children

Senast uppdaterad: 2015-10-02 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund