GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbara strukturer för organisatoriskt lärande

Slutrapport för GRo-projektet

GRo-projektet var ett kompetens- och verksamhetsutvecklingsprojekt som syftade till att skapa hållbara strukturer för organisatoriskt lärande genom att ta fram, pröva och utvärdera olika modeller för utvecklingsarbete.

I den här rapporten berättar projektledare Theresa Larsen och följeforskare Carina Abrahamson Löfström om projektets innehåll och vilka resultaten blev.

Läs bland annat om hur GRo arbetade med lärande besök över kommun- och nationsgränser, nätverk, studiecirklar, webbutbildningar och mycket mer.

GRo drevs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) med stöd från Europeiska socialfonden (ESF) från oktober 2011 till och med november 2012. Fem funktionshinderverksamheter och en måltidsverksamhet med sammantaget 993 anställda i kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, Partille och Stenungsund deltog.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund