GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbara seniorbostäder – Ungas livssituation – Ekonomiskt bistånd – Mobil närvård – Ensamkommande barn

Det är något av allt du kan läsa om i höstens nyhetsbrev från FoU i Väst/GR.

Rubriker i nyhetsbrevet:

 • Grund- och fördjupningsutbildning för dig som möter föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar
 • Är samverkan med lokalsamhället en väg för arkitekter och byggherrar att skapa hållbara bostäder för seniorer?
 • Ungas livssituation under Lupp
 • Förstudie och forskningsöversikt om ekonomiskt bistånd
 • Vad får socialsekreterarna att stanna?
 • Hur kan vi utforma morgondagens omsorg och skapa samordning i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem?
 • Utecklingen av AllAgeHub fortsätter – kan vara igång i januari 2017
 • Förbättringsverkstad – en utbildning för dig som arbetar med verksamhetsutveckling
 • Rätt stöd i rätt tid. En kartläggning av GR-kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre och orsakerna till varför äldre söker bistånd från äldreomsorgen första gången.
 • Mobil närvård: FoU i Väst/GR utvecklar patientfokuserat uppföljningsverktyg
 • Att möta och förstå kriminella gäng i ett föränderligt samhälle – en svenskspråkig dokumentation av en internationell workshop
 • Rehabilitering med teknikens utmaningar och möjligheter – ta del av material från en heldagskonferens
 • GR söker en kurs- och utbildningsadministratör
 • Plattform för arbetet kring ensamkommande barn
 • Ungas och utlandsföddas attityder till vård- och omsorgsarbete
 • 30 utbildningar, seminarier, kurser och konferenser... 

 1. Läs nyhetsbrevetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?

Skicka ett mejl till fou@grkom.se så blir du prenumerant.

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund