GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Grundkurs i föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children (PYC)

Programmet används tillsammans med föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar som har barn yngre än sju år. I mars 2015 har yrkesverksamma i kommuner och stadsdelar möjlighet att gå en grundutbildning så att man kan börja arbeta med PYC.

Programmet används i hemmet eller i hemliknande miljöer och syftet är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till omvårdnad och samspel med barnet. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat stöd.


Ett australiensiskt program som översatts till svenska förhållanden

PYC är utarbetat vid Parenting Research Centre i Melbourne, Australien och sammanställt utifrån mångårig forskning genomförd av Sheila Eyberg och Maurice Feldman.

Sedan år 2010 pågår ett nationellt forsknings- och utvecklingsprojekt för att pröva och utveckla PYC till svenska förhållanden. Projektet är ett samarbete mellan Parenting Research Centre Melbourne, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, FoU Sjuhärad Välfärd, FoU i Väst/GR, FoU Centrum i Linköping och Regionförbundet Uppsala län. PYC är idag prövat i 26 kommuner och projektet pågår till och med 2014 och de preliminära resultaten är goda. Projektet finansieras av medel från Arvsfonden.

Från och med år 2015 kommer det svenska utvecklings- och utbildningsarbetet att drivas av ett konsortium där FoU Sjuhärad Välfärd, FoU i Väst/GR, FoU Centrum i Linköping och Regionförbundet Uppsala län ingår.


Grundutbildning i mars 2015

Uppstarten av svenska PYC blir att erbjuda en grundutbildning den 3 till 5 mars 2015. En grundutbildning består av tre heldagar följt av nio nätverksträffar á två timmar per gång en gång per månad. Var i Sverige utbildningen kommer att äga rum (Uppsala, Göteborg eller Linköping), beror på var de flesta deltagarna kommer ifrån. Rekommendationen är att minst två medarbetare per kommun/stadsdel går utbildningen tillsammans så att man kan bolla och stötta varann i arbetet med föräldrarna. En utbilningsplats kommer att kosta 15400 kronor och då ingår grundutbildning och nätverksträffar. Eventuella kostnader för resor och logi tillkommer.


Vill du veta mer om PYC?


Kontakt

Är din kommun intresserad av ytterligare information? Kontakta oss!

Hanna Unger
Områdesansvarig för Sjuhärad, Skaraborg, Göteborgsregionen och Fyrbodal
Telefon: 070-348 67 92

Pernilla Nylén
Områdesansvarig för PYC Västra Hisingen (Göteborgs stad)
Telefon: 031-366 60 69

Senast uppdaterad: 2014-10-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund