GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR spelar in film på Furulunds äldreboende

Filmen kommer att användas i en webbutbildning om omvårdnadsåtgärder som komplement eller alternativ till läkemedelsbehandling.

webbutbildning_lakemedel_vard_omsorg

Bild: Anders Deros

I veckan var det full rulle på Furulunds äldreboende i Partille. Då var FoU i Väst och Multimediastudion på GR samt fotografen Anders Deros på plats för att spela in film och fotografera till den kommande webbutbildningen om omvårdnadsåtgärder som alternativ och komplement till läkemedelsbehandling hos äldre.

Drygt femton pensionärer och ett tiotal undersköterskor på boendet ställde upp som fotomodeller och statister. Bland annat spelades en film in om betydelsen av fysisk aktivitet där Marianne Hultgren, 80 år , ledde utomhusgympa för boende och personal.


Webbutbildning för omvårdnadspersonal

Webbutbildningen kommer att innehålla sex kapitel som bland annat berör sömnproblem, smärta och psykiska besvär hos äldre och hur dessa kan förebyggas, lindras och avhjälpas med omvårdnadsåtgärder. Utbildningen riktar sig framförallt till omvårdnadspersonal inom kommunal äldreomsorg, men även andra personalkategorier, exempelvis chefer och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, kan ha nytta av utbildningen. Den kommer att vara gratis och finnas tillgänglig på GR:s webbplats senare i höst.


Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Theresa Larsen, 0708-699519.

Senast uppdaterad: 2014-09-05 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund