GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR söker vikarierande planeringsledare för äldrefrågor

Är du intresserad av att utveckla den sociala välfärden i Göteborgsregionen? I så fall kanske det här är jobbet för dig!

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige med tillsammans cirka 970 000 invånare. GR:s syfte är att bidra till en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare. Vi är en kompetensresurs för medlemskommunernas anställda och förtroendevalda.

På kommunernas uppdrag erbjuder GR kompetensutveckling och driver forsknings- och utvecklingsarbete kring barn och unga, personer i utsatta livssituationer, äldre, personer med funktionsnedsättningar, missbruksproblematik och psykisk ohälsa.

Arbetet utgår från politiska mål och aktiviteterna planeras i dialog med chefsnätverk som träffas med GR som arena. 


Vi söker planeringsledare för äldrefrågor

Nu söker vi en vikarierande planeringsledare vid GR Välfärd och FoU i Väst för GR-kommunernas gemensamma utvecklingsarbete inom äldreområdet.

I din roll hos oss kommer du att sammankalla och leda grupper och nätverk, initiera och samordna frågor, utvecklingsprojekt och FoU-uppdrag i förhållande till politisk styrgrupp, chefsnätverk och medlemskommuner.

Kontakter med lokala, regionala och nationella aktörer ingår som en viktig del i uppdraget och du kommer att fungera som en brobyggare mellan forskning och kommunernas verksamheter inom äldreområdet.

Du ska kunna möta kommunerna med lyhördhet och öppenhet och vara drivande i frågor där det finns intresse att kommunerna agerar gemensamt samt delar engagemanget för vårt uppdrag att verka för en bättre kvalitet inom socialtjänsten och den kommunala vården och omsorgen.

Vi tror att du har en bred erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationer och en relevant högskoleutbildning.


Anställning

Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat på 100 % med tillträde snarast, men inte senare än den 1 oktober 2015. Vikariatet sträcker sig till december 2016.  


Sök tjänsten som vikarierande planeringsledare för äldrefrågor:


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast måndagen den 22 juni.


För mer upplysningar kontakta gärna:

Sara Nordenhielm
031-335 51 90, 0734-34 50 01


Fackliga företrädare

Anders Hemborg, Saco  
031-335 50 72

Tony Dahl, Vision 
031-335 50 34   

Senast uppdaterad: 2015-06-05 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund