GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR medlem i European Social Network, ESN

GR har beviljats medlemskap i ESN, som är ett nätverk för personer som planerar, leder och utför sociala tjänster.

European Social Network ESN

Medlemskapet ger GR:s medlemskommuner möjlighet att delta i olika ESN-aktiviteter som seminarier och arbetsgrupper liksom det ger rabatterat pris vid deltagande i European Social Services Conference i Lissabon 6-8 juli 2015.

ESN är också en aktiv samarbetspart till EU-kommissionen där man bidrar med ett perspektiv baserat på praktisk socialtjänst utförd på den lokala nivån.

ESN har över 100 medlemsorganisationer i mer än 30 länder, bestående av socialchefsföreningar, departement, regioner, städer, universitet etc.


Vill du veta mer?

 


Kontaktperson på GR: Lars-Göran Jansson

Senast uppdaterad: 2014-10-23 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund