GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR arrangerade temadag kring myndighetsutövning och ensamkommande barn

Nu kan du ladda ner bildspelen som SKL, IVO och Sigtuna kommun visade.

Elisabeth Melin, Jessica Ingemansson, Åsa Dalman, Paula Wallenius.

Trycket är hårt på socialtjänsten idag och syftet med dagen var att ge stöd och råd för att säkerställa bästa möjliga utredningsarbete.

Under dagen medverkade Elisabeth Melin från SKL och gav en omvärldsbevakning under rubriken Aktuellt på området och vad kan vi förvänta oss framöver?

  1. Ladda ner Elisabeths bildspelPDF

Paula Wallenius från Sigtuna kommun berättade om det utvecklingsarbete man gjort för att säkerställa rättssäkra utredningar.

  1. Ladda ner Paulas bildspelPDF

Jessica Ingemansson och Åsa Dalman från IVO informerade om sitt arbete på området och vad de sett vid det senaste årets inspektioner.

  1. Ladda ner Jessicas och Åsas bildspelPDF


Kontaktperson på GR: Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2016-02-05 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund