GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GRAF träffade Irlands socialminister på The Job Shadow Day

Den 9 april var GRAF-projektet i Dublin för att ta del av The Job Shadow Day, som syftar till att förändra attityder kring de funktionsnedsattas roll på arbetsmarknaden.

Under en dag får personer med olika typer av funktionsnedsättningar jobbskugga personer i olika organisationer, med förhoppningen om att öka möjligheten för personerna att komma ut i arbete. Job Shadow Day har vuxit under åren som gått och i år var det 650 personer som deltog i skuggningen runt om på Irland. Under dagen mötte Lisa Östensson och Klara Andersson från GRAF-projektet Irlands socialminister Joan Burton (i mitten på bilden).

För GRAF innebar resan en unik möjlighet att på plats få ta del av arrangemanget och se vad den innebär för deltagarna. Efter resan kommer de svenska besökarna att arbeta vidare med att se över möjligheterna att genomföra något liknande i Sverige. Stenungsunds kommun ligger redan långt fram i planeringen och kommer att genomföra sin egen jobbskuggningsdag den 15 maj.

Senast uppdaterad: 2015-01-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund