GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GP: "Teknik ska ge mer tid för omsorg"

Göteborgs-Posten publicerar idag två artiklar om välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Bland annat intervjuas GR:s e-samordnare Linn Wallér. Hon berättar om den gemensamma handlingsplan som kommunerna i länet har enats kring inomo det här området.

GP uppmärksammar också AllAgeHub. Det är ett forsknings-, innovations- och utvecklingscentrum inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer som GR tagit initiativ till.

Det finns också en artikel om Härryda kommuns arbete kring digital teknik inom äldreomsorgen.


Läs mer

  1. Göteborgs-Posten: Teknik ska ge mer tid för omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. AllAgeHub – ett forsknings-, innovations- och utvecklingscentrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

Kontaktperson på GR: Linn Wallér

Senast uppdaterad: 2017-01-03 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund