GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Göteborgs-Posten uppmärksammar FoU-rapport om ungdomar i stadsdelen Backa

Här kan du gratis ladda ner rapporten.

"Kampen för att bli Någon - Bilder av förorten och riskfyllda utvecklingsvägar i GöteborgPDF

Rapporten är ett bidrag till att nyansera bilden av förorten som uppväxtmiljö för unga. Här framkommer dels uppfattningar om förorten som ett litet och tryggt sammanhang och dels som ett område som präglas av anonymitet och utanförskap. I rapporten visas också hur vägen in på riskabla utvecklingsvägar kan se ut. En väg där sökande efter respekt och status inneburit att brottslighet blivit en del av vardagen. Rapporten innehåller också berättelser om hur unga brutit med denna livsföring och vad som varit viktigt för deras förändringsprocess.

Rapporten avser att lyfta fram ungas men även andra berördas egna röster. För om samhället ska kunna möta de svårigheter en del unga står inför, handlar det om att lyssna på vad de själva har att berätta och ta tillvara på deras resurser.

 Kontaktperson på GR: Torbjörn Forkby

Senast uppdaterad: 2016-04-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund