GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

God Jul & Gott Nytt År önskar FoU i Väst!

Årets sista nyhetsbrev tar upp ämnen som strokevård, psykisk ohälsa och missbruk bland äldre, ekonomiskt bistånd, stöd till personer med funktionsnedsättning samt kurser och utbildningar inom en mängd områden – bland annat för dig som arbetar med ensamkommande barn.

FoU i Väst:s nyhetsbrev utkommer några gånger om året. I december månads nyhetsbrev kan du läsa om följande:

 • Förbättringsverkstad – från idé till verksamhet
 • Inspirationsseminarium om stroke
 • Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre
 • Regeringens utredare besökte GR
 • AllAgeHub – ett utvecklings- och innovationscenter för tillgänglig boendemiljö och välfärdsteknologi
 • En förbättrad bostadssituation för äldre
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning, sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser
 • Ekonomiskt bistånd, sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser
 • Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende
 • "Leva livet" med demenssjukdom
 • Sociala problem, exkludering och kontroll – utmaningar för socialt arbete i vår tid
 • Kompetensutveckling inom en mängd områden, bland annat flera utbildningar för dig som möter/arbetar med ensamkommande barn och unga.


Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?

Skicka ett mejl till fou@grkom.se så blir du prenumerant.

Senast uppdaterad: 2016-12-21 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund