GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

God Jul & Gott Nytt År!

I årets sista nyhetsbrev från FoU i Väst/GR hittar du läs- och filmtips och massor av nya utbildningar och konferenser.

Rubriker i nyhetsbrevet:

 • Från bra till bättre – utvärdering av försöket med intraprenader i Göteborgs Stad
 • Startkonferens för forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub
 • Europeiska socialfonden beviljar 13 miljoner kronor till Projekt HälsoGReppet
 • Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen
 • Folkhögskola – en möjlighet för ensamkommande ungdomar
 • Mötesplats Funktionshinder är tillbaka!
 • Psykisk ohälsa och depression hos äldre
 • Tillitsdelegationens arbete
 • Film, konst och kultur när Mötesplats IFO arrangerades för 14:e gången
 • Harmoni och balans – att stärka sinnet när minnet sviker
 • Kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården
 • Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende
 • Studie från FoU i Väst/GR på workshop i Vatikanen
 • 27 kurser, konferenser, seminarier och utbildningar
 1. Läs FoU i Väst/GR:s nyhetsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2016-12-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund