GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Från brytpunktssamtal till efterlevandestöd

Vill du medverka på en större konferens den 11 mars 2015 med fokus på god palliativ vård och omsorg?

FoU i Väst/GR planerar för en konferens om god palliativ vård och omsorg i hemmet, på särskilda boenden och på korttidsboenden.

Dagen syftar till att bidra till ökad kunskap och erfarenhetsutbyte, lyfta goda exempel samt inspirera till utveckling och förbättring av den palliativa vården.

Medverkande är Peter Strang, Daniel Brattgård, Elisabeth Bergdahl med flera.

Kan ni tänka er att medverka på ett seminarium och/eller en utställning för att berätta om hur ni arbetar med en god palliativ vård och omsorg?


Goda exempel

Vi vill hjälpa till att sprida goda exempel på hur god palliativ vård kan fungera på äldreboende, korttidsboende, hemtjänst och hemsjukvård. Har du/ni erfarenheter av detta och kan tänka er att dela med er av era dessa på konferensen? Vi erbjuder er att vara med på ett seminarium eller en utställning, eller både och. Utställningen kommer vara i anslutning till konferenssalen och består av bord, stol och tillgång till el, ca 2–3 kvadratmeter.


Målgrupp

Målgruppen för konferensen är sjuksköterskor, läkare, äldreomsorgschefer eller motsvarande, MAS, utvecklingsledare och omsorgspersonal som vill ha mer kunskap om palliativ vård.


Mer information

Kontaktperson på GR:

Karin Westberg
031-335 53 88

Sara Nordenhielm
0734-34 50 01

Senast uppdaterad: 2014-09-25 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund