GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Forskning pågår! Sociala problem, exkludering och kontroll – utmaningar för socialt arbete i vår tid

Välkommen till en kostnadsfri heldagskonferens den 3 december!

forskning exkludering sociala problem socialt arbete

Finns det någon som forskar på det jag jobbar med? Håller samhället på att glida isär? Vad kan vi göra för att motverka social exkludering? Det är några av frågorna som du kan få svar på under den här dagen.

Konferensen vänder sig till förtroendevalda, chefer och verksamma inom kommunerna, hälso- och sjukvården, kriminalvården och idéburna organisationer i Västra Götalands län.


Programpunkter

Inledningstal av landshövding Lars Bäckström.

Björn Andersson:
Det urbana spöket: Problembeskrivningar och exkludering i det offentliga rummet.

Torun Österberg:
Ekonomisk ojämlikhet och immigration under två decennier.

Majsa Allelin:
Mål eller medel? Om utbildningens roll och syfte ur ett policy- och elevperspektiv.

Weddig Runquist:
Legitimering av tvångsvård: Klienter och deras socialsekreterare om LVM.

Susanne Liljeholm Hansson:
Men detta gäller nästan uteslutande killar! Hur tjejer gestaltas i berättelser om ungdomsgäng, kriminalitet och förort.

Frida Petersson och Ronny Tikkanen:
Party i garderoben? Illegal droganvändning bland män som har sex med män (MSM).

Torbjörn Forkby:
Mobiliserande trygghetsarbete i Angered, eller: om konsten att hänga i luften så länge som möjligt.

Jari Kuosmanen och Mikaela Starke:
Exkludering och offerskap – om unga kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning som blivit utsatta för brott i prostitution.

Ylva Bjereld:
Den utmanande processen för utsatta barn att berätta om mobbning.

Tobias Davidsson:
Tiggarpassets återkomst? Historiska nedslag i tiggeridebatten.

Avslutande diskussion.


Tid och plats

Torsdagen den 3 december kl 9–16.15, Länsstyrelsens hörsal, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg.


Arrangörer

Konferensen är ett samarbete mellan Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, Länsstyrelsen Västra Götalands län, FoU i Väst/GR samt Avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen.


Mer information och anmälan


Senast uppdaterad: 2015-09-29 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund