GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

FORSKNING PÅGÅR! Kostnadsfri konferens om funktionshinder och åldrande.

Välkommen till en kostnadsfri heldag som arrangeras av Forskargruppen NORM, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och FoU i Väst/GR.

TEMAN: Personlig assistans, genus, rättigheter, professionellt stöd, hemtjänst, boende, autonomi och delaktighet.

MEDVERKANDE: Doktorander och forskare från institutionen för socialt arbete och FoU i Väst

NÄR: 17 november 2017 kl. 08:30–15:30

ARRANGÖR: Forskargruppen NORM, institutionen för socialt arbete, i samarbete med FoU i Väst/GR.

Konferensen är kostnadsfri.

Mer information kommer!

Senast uppdaterad: 2017-06-15 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund