GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Forskning och verksamhet för bättre strokevård

Välkommen till ett kostnadsfritt halvdagsseminarium den 1 december!

Stroke Centrum Väst, Regionala Strokerådet, Kunskapscentrum för Jämlik vård, Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet och FoU i Väst vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) bjuder gemensamt in till ett inspirationsseminarium för gränsöverskridande strokeforskning mellan kommuner, primärvård och slutenvård.

GR är en samarbetsorganisation för 13 västsvenska kommuner. Invånarna i medlemskommunerna utgör ungefär en tiondel av Sveriges befolkning och här insjuknar cirka 2 500 individer varje år i stroke. Kommunernas kostnad för de strokeinsjuknade individerna är runt 1,5 miljarder årligen.

Kommun, primärvård och slutenvård gör stora insatser i den komplicerade processen efter stroke. Men vad finns det för vetenskapligt underlag för de åtgärder som erbjuds i den sena vårdkedjan efter stroke? Det finns ett stort behov av att beforska dessa processer inom kommun och landsting över geografiska, organisatoriska och disciplinära gränser.


Målgrupp för seminariet

Förtroendevalda, chefer och medarbetare i kommun, primärvård och sjukhusens specialistvård samt forskare inom fältet.


Målsättningen med seminariet är att stimulera till forskning och användning av befintlig kunskap

Vi problematiserar gemensamt kring frågeställningar som:

• Gör vi rätt saker? Implementering av forskningsrön och politiska beslut.

• Är patientnyttan optimal och beaktas anhörigperspektivet?

• Är vården jämlik?

• Hur förbättra kvalitet och kostnadseffektivitet i vårdkedjan? Vilka verktyg finns för systematisk uppföljning?

• Hur fungerar samverkan mellan kommun, primär- och slutenvård? Vad kan förbättras?


Dagens innehåll

• Vad finns i Göteborg med omnejd och vad saknas?
Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor rehabiliteringsmedicin, Göteborgs universitet

• Erfarenheter från Skåneregionen
Helene Pessah-Rasmussen, sektionschef rehabiliteringsmedicin, Skånes Universitetssjukhus

• Vad gör ett neuroteam?
Cecilia Pehrsson, områdeschef primärvårdsrehabilitering, Göteborg

• Runda-bords-samtal under ledning av moderator Åsa Lundgren Nilsson, sektionschef rehabiliteringsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

• Avslut med mingellunch


Läs merSenast uppdaterad: 2015-09-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund