GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Förebyggande demensomsorg – med fokus på forskning, samhälle och personal

Strecka den 9 november i din kalender redan nu! Då är det nämligen dags för vår årliga demenskonferens.

När novemberdimman breder ut sig över Göteborg är dags för GR:s årliga demenskonferens. Temat den här gången är förebyggande.


Program och anmälningsinformation kommer senare men dagen kommer bland annat att innehålla det senaste inom demensforskningen, inspiration kring hur vi får ett demensvänligare samhälle, vad som händer i Sverige när det gäller demenscertifierade affärer och hur man förebygger ohälsa och skapar arbetsglädje hos personal.


Målgruppen
för konferensen är förtroendevalda, chefer, biståndshandläggare, legitimerad personal och baspersonal som möter personer med kognitiv sjukdom.


Kontaktperson på GR: Karin Westberg

Senast uppdaterad: 2018-06-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund