GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Fördjupningsutbildning i föräldrautbildningsprogrammet PYC

Nu erbjuds en fördjupningsutbildning i föräldrautbildningsprogrammet PYC, för dig som har gått grundutbildningen och vill fördjupa dina kunskaper i att använda PYC som föräldrautbildningsprogram.

Parenting Young Children (PYC) är ett föräldrautbildningsprogram för föräldrar med funktionsnedsättningar som har barn yngre än sju år. Syftet med detta föräldrastöd är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till omvårdnad och samspel med barnet. Programmet används i hemmet eller i hemliknande miljöer.

Nu erbjuds en fördjupningsutbildning i PYC för dig som har har gått grundutbildningen och vill repetera och fördjupa dina kunskaper i att använda PYC som föräldrautbildningsprogram, den 17-18 januari 2017 i Linköping.

Läs mer om PYC och utbildningen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Utvecklings- och utbildningsarbetet av PYC drivs av ett konsortium där FoU i Väst/GR, FoU Sjuhärad Välfärd, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Linköping och FoU-stöd Regionförbundet Uppsala ingår.


Senast uppdaterad: 2016-09-07 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund