GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

För dig som i ditt arbete möter klienter/patienter med

olika former av alkohol- och drogproblem

Välkommen till fyra kunskapshöjande tillfällen under våren!
  • Missbruk och genusperspektiv: "Kön och genus som professionell — ser du själv vad du gör?"
  • Kontroll av beroende. Substitutionsbehandlingens logik, praktik och semantik.
  • "Föräldra-barnperspektiv i missbruks- och beroendevård - vad betyder det?"
  • Missbruk och psykiatrisk/neuropsykiatrisk samsjuklighet.

» Läs merPDF

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund