GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

* Förbättringsverkstad * Vi söker folk! * Strokevård * Riktlinjer missbruk & beroende * Vårens kurser *

Läs mer i det senaste nyhetsbrevet från FoU i Väst/GR!

Rubriker i nyhetsbrevet:

 • Sökes: Utvecklingsledare med fokus på barn och unga
 • Nu är vår förbättringsverkstad äntligen igång!
 • Integration och arbetsmarknad: Vi söker en projektledare
 • Barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk verksamhet
 • Forskning och verksamhet för bättre strokevård
 • Populära PYC-utbildningar
 • Kompetensutveckling för personal som jobbar med ensamkommande barn
 • Mötesplats IFO 2016
 • Nytt projekt: Funktionshinderrörelsens relation till Västra Götalandsregionen
 • Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – utbildningar
 • Ta examen i evidensbasering!
 • Presentation av propositionen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
 • Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga
 • Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre – att möta och bemöta
 • Hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre?
 • Vårens kurser, konferenser, seminarier och utbildningar
 • Glad påsk!
 
 1. Läs nyhetsbrevetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?

Skicka ett mejl till fou@grkom.se så blir du prenumerant.

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund